Dette reisemålet har stengt for sesongen. Rett før sesongen starter igjen kommer siden til å bli oppdatert med informasjon om utflukter, trefftider etc.

Atatürk, Tyrkias far

På 1800-tallet hadde islams innflytelse og makt i verden bleknet. I Tyrkia var de som styrte landet inkompetente, folket var korrupt og fattig. Selv om reformasjoner var igangsatt, overlevde få sultan Abdul Hamits regime. Abdul Hamit levde i sus og dus med sitt harem i sultanpalasset og omgav seg med et nettverk av selvstyrte spion- og politienheter. Menn mistenkte for sammensvergelse mot sultanen ble jevnlig kalt inn til avhør. En av disse var den unge kapteinen Mustafa Kemal. Kemal ble sendt i hæren til Damaskus, hvor det ble antatt at han ikke fikk anledning til å blande seg i saker om rikets anliggende. Stikk i strid med styresmaktenes ønsker, grunnla Kemal her den hemmelige organisasjonen Vatan. Han innså at en revolusjon var på fremmarsj og ganske riktig ble det snart et opprør og Abdul Hamit ble avsatt til fordel for sin yngre bror.

Under første verdenskrig fikk Kemal anledning til å vise hva han dugde til. Han ble Tyrkias militære leder og satt i gang frigjøringskampen mot de greske okkupasjonsmaktene og brøt med regjeringen i Istanbul. Etter en nasjonalforsamling i Ankara fikk han den høyeste militære og politiske makt, og stilte seg i spissen for en bevegelse mot nasjonal revolusjon. I krigen mot grekerne fra 1920-1922 ble det et veldig blodbad. I denne krigen befestet han sin posisjon og beseiret grekerne, som flyktet i tusentall over Egeerhavet.

Kemal anså tiden som moden for å ordne opp i de uryddige forholdene i landet. I 1923 erklærte han Tyrkia som republikk og utropte seg selv som president. Han sa "Jeg har nådd mitt mål, men det er nå det virkelige arbeidet begynner". Hovedstaden ble flyttet til Ankara, for Kemal synes nemlig at Istanbul var altfor belastet av religiøse og gammeldagse tradisjoner. Moderniseringen av Tyrkia begynte og omfattende reformer preget av den vestlige verden ble gjennomført. Den islamske loven ble erstattet av den europeiske sivilretten. Det arabiske alfabetet ble erstattet med det latinske. Han interesserte seg for kvinners frigjøring og forbød kvinner å bære slør, hvilket vakte veldig med motstand, til han bestemte at kun prostituerte måtte bære slør. Kvinner fikk likhet for loven og stemmerett i lokale valg og ble oppfordret til å ta utdannelse. 

Det ble forbudt for menn å bære hodeplagget Fez og flerkoneri ble også forbudt. Man innførte femårig grunnskole og skoleuniformer, for å unngå sosiale forskjeller og konflikter mellom barna. Mange mente at Kemal gikk for fort frem, men etter hvert fikk han folkets velsignelse og anerkjennelse. Folket gav ham navnet Atatürk, som betyr Tyrkias far. Like etter den tyrkiske republikkens 15-årsdag døde Atatürk, 10. november 1938, kl. 09.05 i sultanpalasset, hvor klokkene står på dette tidspunkt den dag i dag. Hvert år, på samme dag og samme tidspunkt, stopper alle bilene i Tyrkia og tuter i ett minutt. Atatürk ble virkelig det moderne Tyrkias far og Lord Kinross, som nedtegnet hans biografi, sa at Atatürk førte sitt land fra middelalderen til terskelen av et moderne samfunn, og alt han ga sitt folk har overlevd som en levende kraft selv i dagens Tyrkia. Denne kortfattede slutningen oppsummerer kort hva Atatürk ønsket å gi sitt folk. I ord han selv ville ha valgt: "Ne Mutlu turkum diyene" – "Glad er den som kan kalle seg for tyrker".