Dette reisemålet har stengt for sesongen. Rett før sesongen starter igjen kommer siden til å bli oppdatert med informasjon om utflukter, trefftider etc.

Religion

Ordet islam betyr hengivenhet eller underkastelse, og religionen er den yngste av de fem store verdensreligionene. Grunnleggeren var Muhammed, (ca. 570-632), som i en åpenbaring fra Gud ble kalt til å forkynne religionen. Han skrev ned sine åpenbaringer og tanker i et stort diktverk som ble islams hellige skrift: Koranen. Mohammed grunnla religionen basert på Abrahams trosretning og regnet Jesus som den største profeten før seg selv. Han erkjente altså det nære slektskapet til både jødedom og kristendom.

Islams fem søyler

  1. Trosbekjennelsen: "Det finnes ingen Gud utenom Allah, og Muhammed er hans profet".
  2. Den rituelle bønnen som innledes med renselse. Fremføres i bestemte stillinger fem ganger om dagen.
  3. Utdelingen av zakat: almisser til de fattige.
  4. Faste, sawm i måneden ramadan. Ramadan preger tydelig hverdagslivet i muslimske land. Fra soloppgang til solnedgang denne måneden praktiseres streng faste. Gamle, syke og småbarn faster ikke.
  5. Pilegrimsferden til Mekka. Enhver troende bør gjennomføre ferden minst en gang.

Andre forskrifter er feiringen av fredag som helligdag og forbudene mot å drikke alkohol og spise svinekjøtt. Islam har forbud mot avgudsdyrkelse, noe som innebærer at muslimer ikke får avbilde levende skapninger. Dette avspeiles i den arabiske kunsten som utmerker seg med rik geometrisk ornamentikk, stiliserte plantemotiver og arabiske skrifttegn. Det forklarer også hvorfor vi, som besøkende i muslimske land, må være nøye med og ikke ta bilder av noen mot deres vilje.

Islam er i høy grad en praktisk pliktlære med sterkt juridisk preg som regulerer alle livets aspekter. Menneskets plikt er å vise Gud lydighet og underkastelse. Men Allah er også en miskunnelig gud som tilgir alle synder. Det er bare for vantro det ikke finnes noen forlatelse.

Den muslimske tidsregningen starter med Muhammeds flukt til Medina i 622. Muslimene befinner seg ifølge sin egen tidsregning på 1400-tallet.